Contributie met ingang van 1 januari 2019

Contributie met ingang van 1 januari 2019

De overheid heeft besloten om sporten zwaarder te belasten vanaf 1 januari 2019, door het btw-tarief te verhogen naar 9%. Het is jammer dat de overheid daarmee het belang van sport en goede voeding (dat in 2019 ook duurder zal worden) niet voorop lijkt te stellen.

Als gevolg daarvan wordt per 1 januari onze contributie ook geïndexeerd met 2%, omdat ook de kosten voor zaalhuur en dergelijke gaan stijgen.

Hierdoor wordt de jeugdcontributie (t/m 15 jaar) met € 1,25 per maand verhoogd, en de contributie van de senioren met € 1,53 per maand.

Ga naar de contributie-pagina

(Beeld © Nationaal Archief (B. Verhoeff, 1975))