Inschrijfformulier

Welkom bij sportschool Atarashii. Leuk dat je (of je zoon en/of dochter) lid wilt worden van onze club!

Om lid te worden, moeten er een aantal formele stappen genomen worden:

1. Lees de algemene voorwaarden door.
2. Download het inschrijfformulier, print het uit, vul je gegevens in en lever het ingevulde formulier in bij de leraar.
3. Betaal de proefmaand contant bij de leraar. Deze proefmaand betreft lesgeld en inschrijfgeld en bedraagt € 35 voor personen t/m 15 jaar en € 50 voor personen vanaf 16 jaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. De kennis en kunde die men tijdens de les opdoet, mag men niet misbruiken of zonder toestemming overdragen aan anderen.
2. Men dient zich tijdens de training te houden aan de door Atarashii en/of leraar voorgeschreven regels betreffende kleding, gedrag in de oefenzaal, enz.
3. Ieder lid van Atarashii is verplicht om, na het behalen van de oranje band, lid te zijn van de K.B.N.
4. Atarashii en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor blessures opgelopen tijdens trainingen en activiteiten van Atarashii.
5. Atarashii en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken, door verlies of diefstal, van eigendommen tijdens trainingen en activiteiten van Atarashii.
6. Opzeggingen als deelnemer/deelneemster van de door Atarashii georganiseerde lessen/cursussen kan alleen schriftelijk of per e-mail geschieden. De opzegtermijn is 1 maand voorafgaand aan een kwartaal. Dus uiterlijk 1 maand vóór 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.
7. Kosten betreffende vernielingen in en rond de oefenzaal, al dan niet opzettelijk, zullen worden verhaald op de dader(s).
8. De contributie betaling gaat via automatische incasso welke per kalenderkwartaal loopt. Op de 1e van de maand van het nieuwe kwartaal vindt de incasso plaats.
9. Atarashii behoudt zich het recht voor tarieven, reglementen en/of lestijden aan te passen.

Downloaden Inschrijfformulier