Inschrijfformulier

Welkom bij sportschool Atarashii. Leuk dat je (of je zoon en/of dochter) lid wilt worden van onze club!

Om lid te worden, moeten er een aantal formele stappen genomen worden:

1. Lees de algemene voorwaarden door.
2. Download het inschrijfformulier, print het uit, vul je gegevens in en lever het ingevulde formulier in bij de leraar.
3. Betaal de proefmaand contant bij de leraar. Deze proefmaand betreft lesgeld en inschrijfgeld en bedraagt € 35 voor personen t/m 15 jaar en € 50 voor personen vanaf 16 jaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. De kennis en kunde die je tijdens de les opdoet, mag je niet misbruiken of zonder toestemming overdragen aan anderen.
2. Tijdens de training hou je je aan de door Atarashii en/of leraar voorgeschreven regels betreffende kleding, gedrag in de oefenzaal, enz.
3. Ieder lid van Atarashii is verplicht om, na het behalen van de oranje band, lid te worden van de K.B.N.
4. (de medewerkers van) Atarashii is (zijn) niet aansprakelijk voor blessures opgelopen tijdens trainingen en activiteiten van Atarashii.
5. (de medewerkers van) Atarashii is (zijn ) niet aansprakelijk voor het zoekraken door verlies of diefstal, van eigendommen tijdens trainingen en activiteiten van Atarashii.
6. Indien je, al dan niet opzettelijk, iets vernielt in en rond de oefenzaal of op andere locaties waar activiteiten plaatsvinden, worden de kosten op je verhaald.
7. Je betaalt de contributie via automatische incasso die per kalenderkwartaal loopt. Op de 1e van de maand van het nieuwe kwartaal vindt de incasso plaats.
8. Atarashii behoudt zich het recht voor tarieven, reglementen en lestijden aan te passen.
9. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail.  De opzegtermijn is 1 maand voorafgaand aan een kwartaal. Dus uiterlijk 1 maand vóór 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

Downloaden Inschrijfformulier