Privacyverklaring Karateschool Atarashii

 

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om. In dit overzicht staat welke gegevens we van jou(w kind) gebruiken, met welk doel we dit doen, hoe lang we de gegevens bewaren en wie deze gegevens binnen Atarashii beheert.

Heb je hier nog vragen over, mail dan naar                  Download onderstaande privacyverklaring

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Wie beheert deze
gegevens binnen Atarashii?

Ledenadministratie

Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres
Trainingslocatie
Bankgegevens
Graduatie (historie)
Presentie lopend trainingsseizoen

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

Na beëindigen van het lidmaatschap worden deze gegevens uiterlijk binnen 3 maanden verwijderd.

Administratie Atarashii

ICT Beheerder

Financiële administratie

Voornaam
Achternaam
Bankgegevens
Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot 7 jaar daarna (alleen voor wat betreft de financiële administratie).

Boekhouder

Belastingdienst

Service aan leden

Publicatie van foto’s op de website (genomen tijdens evenementen en examens).
Publicatie groepsindeling examens op de website.

Toestemming van de betrokkene

Tot 4 weken na het evenement op de Atarashii-server. Daarna in een versleuteld archief op een locale externe harddisk

Websitebeheerder

Versturen mails, waaronder bijvoorbeeld uitnodigingen voor clubgebonden activiteiten.

Voornaam
Achternaam
E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men lid is

Administratie Atarashii

Service aan leden en publiciteit

Publicatie van berichten en foto’s op Facebook, bijvoorbeeld over evenementen.

Toestemming van de betrokkene bij ieder afzonderlijk bericht.

De foto’s worden niet door Atarashii opgeslagen. Facebook heeft hiervoor een eigen beleid.

Beheerder Facebook

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op een computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Atarashii gebruikt geen cookies en slaat dus geen gegevens op je apparaat op.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden gedurende je lidmaatschap

Als Atarashii je persoonsgegevens aan derden wilt doorgeven, vragen wij hier eerst je toestemming voor. We vragen geen toestemming voor het doorgeven van gegevens die wij wettelijk verplicht moeten doorgeven. In de tabel aan het begin van deze privacyverklaring staat een overzicht van de situaties waarin Atarashii persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht Atarashii te vragen om inzage in je persoonsgegevens (tenzij Atarashii op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen). Je mag Atarashii ook vragen je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.

Je moet je bij een dergelijke vraag identificeren. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, geeft Atarashii deze verwijdering door aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Atarashii hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Atarashii beveiligt je persoonsgegevens tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is. Wij controleren periodiek deze beveiligingsmaatregelen.

Toestemming

Voor het delen van persoonsgegevens waarvoor je akkoord moet geven, vragen wij expliciet om jouw toestemming. Als je minderjarig bent, vragen we dit aan je ouders of verzorgende. Vanaf de leeftijd van 16 jaar geven deze leden deze toestemming zelf (of geven de toestemming niet).

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Atarashii. Andere websites hanteren hun eigen privacybeleid. Atarashii raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Mail

Atarashii mailt je af en toe om je te informeren over clubgebonden en andere activiteiten. Als je geen lid meer bent, stoppen deze mails automatisch. Wil je gedurende je lidmaatschap geen mails meer ontvangen, meld dit dan via

Wijziging van het privacy beleid

Atarashii past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website staat steeds de meest recente versie van dit beleid, weergegeven in ‘de Privacyverklaring’. Atarashii raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen informeert Atarashii je per e-mail en via de website.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Atarashii wilt vragen om inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen via .

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Schroom dan niet en vertel het ons .  Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens