Veilig sportklimaat

Een veilig sportklimaat is voor ons uitermate belangrijk.
Fenomenen als treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere ongewenste omgangsvormen zijn helaas van alle dag.
Wat voor de één grappig is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de ontvanger de activiteit of situatie als ongewenst ervaart.
Het mooiste zou zijn dat diegene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren.Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk, gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen.
Ook kan het lastig zijn als diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren ouder of bijvoorbeeld een lesgever is.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Karateschool Atarashii heeft een Vertrouwens Contact Persoon (VCP).
Met de VCP kunnen zaken besproken worden die je mogelijk niet kan of wil bespreken met de leraren of mede-sporter.
Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan agressie, intimidatie of pesterij.
De VCP kan jou in een gesprek helpen om de juiste route te vinden, of de juiste hulp voor jouw probleem.De VCP is bij de NOC*NSF Academie voor Sportkader opgeleid tot vertrouwenscontactpersoon in de sport.Door hulp te bieden en vertrouwelijk met informatie om te gaan zorgt hij samen met jou voor een veilige sportomgeving.
De VCP heeft een geheimhoudingsplicht en is een persoon die luistert en niets doet zonder eerst te overleggen met de melder.

De VCP van Atarashii is te bereiken via het e-mailadres, zie op de site onder het kopje “Over Atarashii” en dan onder “VCP”.
Wil of kan je dit niet met de VCP van de club bespreken kun je ook bij de VCP van de Karatebond Nederland terecht, zie hiervoor de site, KBN.nl