Huishoudelijk reglement

Alle leden conformeren zich automatisch aan onze onderstaande huis- en gedragsregels:

Dojo-etiquette

 • Bij het betreden en verlaten van de dojo maak je bij de ingang een buiging.
 • Bij aanvang van de les wordt er een groetceremonie gehouden.
 • Als je te laat komt, neem je in seiza (op je knieën zittend) plaats aan de zijkant van de dojo en wacht je op een teken van de leraar dat je aan de les mag deelnemen.
 • Toon onderling respect en behulpzaamheid.
 • Groet elkaar voor en na elke oefening.
 • Als je tijdens de les de zaal wilt verlaten, vraag je toestemming aan de leraar.
 • Ga ALTIJD voor de les naar het toilet.
 • Concentreer je op de les en houd je aan de opgedragen oefening.
 • Train tijdens de les optimaal en maak geen storende opmerkingen of bewegingen.
 • Mobiele telefoons dienen of op stil of uitgezet te worden.

Veiligheid & Hygiëne

 • Leden zijn verplicht enige (acuut opgelopen) gezondheidsrisico’s te melden aan de lesgever(s).
 • Houd het karatepak schoon en gestreken.
 • Het dragen van beschermers tijdens het sparren is verplicht.
 • Nagels van handen en voeten moeten kortgeknipt zijn.
 • Sieraden dienen voor aanvang van de les te worden af of uitgedaan, als dat niet mogelijk is, dienen ze te worden afgeplakt.
 • Bind lang haar vast in een staart.
 • Zorg ervoor dat anderen tijdens de les niet worden gehinderd door nare lichaamsgeuren of overmatig gebruik van parfum.
 • Loop gedurende de les nooit tussen twee trainende karateka’s door of voor iemand langs.
 • Laat om diefstal te voorkomen geen bezittingen achter in de kleedkamers. Zorg voor een sporttas en plaats deze aan de zijkant van de dojo.
 • De nooduitgang mag niet worden gebruikt als reguliere doorgang.
 • Draag bij aan het schoonhouden van kleedkamers en dojo.
 • We huren de ruimte immers.
 • Het is leden verboden om doping en/of andere stimulerende middelen te gebruiken.
 • Het is verboden om slecht onderhouden en/of onveilige materialen/hulpmiddelen te gebruiken, dit geldt zowel voor de materialen/hulpmiddelen van de karateka als die van Atarashii.

 

Gedragsregels voor ouders/verzorgers van leden

De ouder

 • Is in het kader van de ouderparticipatie moet bij de eerste les van zijn/haar kind verplicht aanwezig zijn.
 • Mag na de eerste les altijd de trainingen bijwonen, maar met gepaste stilte en zonder bemoeienis met de lessen.
 • Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en begeleiders.
 • Zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training en/of wedstrijd en erop toe ziet dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training en/of wedstrijd.
 • Spreekt zoon/dochter aan op eventueel wangedrag.

Kleedkamer-beleid

 • Jongste kabouters (t/m 5 jaar): ouders (ongeacht geslacht) mogen mee naar de kleedkamer om hun kind te ondersteunen bij het omkleden.
  Wel geldt het 4-ogen-beleid, dit betekent dat er NOOIT slechts één volwassene alleen bij jeugdleden t/m 15 jaar in de kleedkamer/dojo mag zijn, maar dat er altijd minimaal twee volwassene aanwezig moeten zijn.
 • Voor alle andere groepen en leeftijdscategorieën (vanaf 6 jaar) geldt dat kinderen zich net als op school zelf moeten omkleden.
 • Indien nodig mogen vaders via de jongenskleedkamer en moeders via de meisjeskleedkamer naar de trainingsruimte/dojo lopen.

Schoenen-beleid

Aan toeschouwers vragen wij hun schoenen uit te doen voordat zij de trainingsruimte/dojo betreden, of gebruik blauwe Shoe covers zoals ook in zwembaden gebruikelijk is.

Uiteindelijk gaat het ons om één ding, alle kinderen op plezierige, veilige en onbezorgde wijze laten sporten.

Dit is in onze ogen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van club én ouders, vandaar deze huisregels en richtlijnen.