Waarom sponsoring

Om een karateschool als Atarashii gezond en professioneel draaiende te houden zijn er de nodige financiële middelen nodig.
Uiteraard is de grootste kostenpost het huren van de sportzalen, maar daarnaast zijn er nog diverse uitgaven voor het bezoeken van toernooien, de aanschaf van trainingsmaterialen en de organisatie van eigen activiteiten.
Alles bij elkaar een kostbare aangelegenheid. Vanaf de oprichting van de sportschool doet Atarashii er alles aan om de contributies zo laag mogelijk te houden zodat het sporten voor de leden betaalbaar blijft.
De inkomsten uit de contributies zijn voldoende om de vaste kosten te dekken. De financiering van de andere kostenposten blijft echter een heikel punt.
Het zou fijn zijn als particulieren of bedrijven ons financieel of op een andere manier zouden willen steunen. Hierbij valt te denken aan sponsoring van een specifieke activiteit, ondersteuning van de Vrienden van ATARASHII, verstrekking van materialen etc. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten, stuur dan een email naar onze sponsorcoördinator René Verzuu via emailadres . Hij neemt dan contact met u op om u te informeren over de mogelijkheden. Het spreekt voor zich dat wij ontzettend blij zullen zijn met uw bijdrage.