Groeten

Bij Atarashii is het gebruikelijk om te buigen of te groeten. Op deze manier tonen we respect voor de grondlegger van onze stijl, de dojo, de sensei, maar ook voor de medeleerlingen en andere aanwezigen.

Bij het binnenkomen en verlaten van de dojo groeten we door middel van een buiging. Als de leraar het teken geeft dat de les gaat beginnen, stellen de leerlingen zich achter of naast elkaar in twee rijen op in volgorde van de graad die men bezit. Op teken van de leraar start de groetceremonie die geleid wordt door de hoogst gegradueerde leerling.

Groeten doe je zo!

1. "SEIZA"

Ga op je knieën zitten en leg je handen op je bovenbenen met gestrekte vingers.
De Sensei draait zich om met zijn gezicht naar de foto aan de muur.

Let op: als er géén foto hangt, zal de Sensei zich niet omdraaien en begin je met het groeten van de Sensei en sla je stap 2 over en ga je naar "3 SENSEI NI REI" over!

2. "OTSUKA SENSEI NI REI"

Laat je handen over je bovenbenen naar de vloer glijden en groet naar Otsuka Sensei, de foto die aan de muur hangt.
De Sensei draait zich om met zijn gezicht naar de leerlingen in de zaal.

3. "SENSEI NI REI"      groet aan de leraar

Laat je handen over je bovenbenen naar de vloer glijden en groet de Sensei.

4. "OTEGA NI REI"    groet aan de medeleerlingen

Laat je handen over je bovenbenen naar de vloer glijden en groet elkaar.

5. "KIRITSU"    verzoek om op te staan

De Sensei staat op, dan de leerling die de groetceremonie heeft geleid en daarna de overige leerlingen.

Download Groetprocedure