Aannamebeleid

Aannamebeleid voor karateleraar, assistent-leraar, coach en begeleiders ect. (lees verder lesgever/begeleider) bestaat uit verschillende onderdelen waardoor Atarashii een beeld krijgt van de lesgever/begeleider. Wij willen natuurlijk dat de sporters van Atarashii in veilige handen zijn en daarom vinden wij het raadzaam om één of meerdere van onderstaande stappen te doorlopen met nieuwe de lesgever/begeleider.

Atarashii heeft bepaald de volgende procedure als aannamebeleid te hanteren:

 1. Minimaal een kennismakingsgesprekhouden.
  Indien nodig kan Atarashii vervolggesprekken inplannen.
 2. Referenties checken.
  Atarashii mag telefonisch navraag doen bij de vereniging waar de vrijwilliger vandaan komt.
 3. Atarashii mag de naam checken van de vrijwilliger bij het register van veroordeelden inzake seksuele intimidatie.
 4. Atarashii laat de vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen en herhaalt dat elke 5 jaar.
  Atarashii zet een VOG-aanvraag klaar via het onlinesysteem “eHerkenning”.
 5. Indien de vrijwilliger nog geen lid is van de Karate-do Bond Nederland, moet hij/zij een lidmaatschap aanvragen.
  Indien dit niet kan moet hij /zij een VOT (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht) ondertekenen. Hiermee valt hij/zij onder het tuchtrecht van de bond en is hij/zij daarvan op de hoogte gesteld.
 6. Atarashii maakt de vrijwilliger bekend met de gedragsregels.
  De vrijwilliger moet het document Gedragsregels Atarashii - NOC^NSF.pdf ondertekenen.
  Hij/zij tekent voor akkoord en geeft daar tevens mee aan bekend te zijn met de gedragsregels en verplicht en committeert zich aan deze gedragsregels.