Gedragsregels karateschool Atarashii

Gedragsregels voor karateleraren, assistent-karateleraren, coaches, kaderleden en begeleiders ect. (hierna te lezen als lesgever/begeleider) welke zijn opgesteld door het sportorgaan NOC*NSF.
De relatie tussen sporters en de lesgevers/begeleiders is erg belangrijk. Daarom heeft Atarashii de gedragsregels overgenomen die gericht zijn op de lesgevers/begeleiders.
De gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond en geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen lesgevers/begeleiders en de sporters.

De regels op een rij

 1. Veilige omgeving
  De lesgever/begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer. Dat betekent dat Atarashii een 4 ogen beleid hanteert en dat de kleedkamer/dojo een plek is wat per definitie een veilige omgeving moet zijn. Dit betekent dat er NOOIT slechts één volwassene alleen bij een jeugdteam in de kleedkamer/dojo mag zijn, maar dat er altijd minimaal twee volwassenen aanwezig moeten zijn.
  Voor alle groepen en leeftijdscategorieën (vanaf 6 jaar) geldt dat kinderen zich net als op school zelf moeten omkleden.
  Voor de jongste (kabouters t/m 5 jaar ongeacht geslacht) mogen de ouders mee naar de kleedkamer om hun kind te ondersteunen in het omkleden.
  Wel geldt ook dan het 4 ogen beleid, dit betekent dat er NOOIT slechts één volwassene alleen bij jeugdleden t/m 15 jaar in de kleedkamer/dojo mag zijn, maar dat er altijd minimaal twee volwassenen aanwezig moeten zijn.
  Indien nodig mogen vaders via de jongenskleedkamer en moeders via de meisjeskleedkamer naar de trainingsruimte/dojo, lopen.
 1. Waardigheid
  De lesgever/begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het privéleven van de sporters door dan nodig.
 1. Seksuele intimidatie
  De lesgever/begeleider onthoudt zich van elke vorm van machtsmisbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporters.
 1. Seksueel misbruik
  De lesgever/begeleider mag geen seksuele handelingen en seksuele relaties hebben met jeugdige sporters tot zestien jaar.
  Dit is onder geen beding geoorloofd en wordt beschouwd als seksueel misbruik.
 1. Aanraking
  De lesgever/begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider van de jeugdige sporter dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
 1. Intimiteiten
  De lesgever/begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
 1. Privéruimte
  De lesgever/begeleider zal tijdens training, stages, workshops, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporters.
 1. Bescherming:
  De lesgever/begeleider heeft de plicht de sporters te beschermen tegen schade en machtsmisbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 1. Tegenprestaties
  De lesgever/begeleider zal de sporter geen materiële of immateriële vergoedingen geven met de bedoeling een tegenprestaties te vragen.
  De lesgever/begeleider aanvaard geen extra financiële beloning of geschenken van de sporters anders dan vooraf is afgesproken.
 1. Naleving
  De lesgever/begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporters betrokken zijn. Indien hij/zij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 1. Verantwoordelijkheid
  De lesgever/begeleider zal in die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de lesgevers/begeleiders in de geest hiervan te handelen.

Aanvullende gedragsregels voor lesgevers

   • Heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders.
   • Brengt leden passie bij voor de karatesport.
   • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen.
   • Zorgt dat de dojo na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
   • Ziet de meerwaarde om karate als middel in te zetten voor de vorming van leden.
   • Creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen.
   • Houdt gebruik van doping en stimulerende middel tegen.
   • Behandelt elk lid hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau.
   • Heeft aandacht voor fair Play.
   • Gebruikt geen alcohol/tabak tijdens het trainen van de leden.
   • Ziet erop toe dat er tijdens de lessen geen gebruik wordt gemaakt van mobiele telefoon en dat deze op stil staan of uit zijn.
   • Zorgt ervoor dat het huishoudelijk reglement voor de leden na geleefd wordt.