Standen - Zenkutsu dachi

Hieronder kun je zien wat je moet doen om in zes stappen tot een goede zenkutsu dachi te komen.

1
Ga rechtop staan met de voeten op schouderbreedte.
2
Vanuit deze stand kniel je naar voren.
3
Zorg dat er twee vuisten naast elkaar tussen je knieën passen.
4
Plaats twee vuisten achter elkaar vóór je knieën.
5
Plaats een voet vóór de vuisten zodanig dat de hiel op één lijn is met de voorste vuist.
6
Sta nu op zonder de voeten te verplaatsen.