Trainingsplek reserveren

Het reserveren van een trainingsplek is verplaatst op de website.
Klik hierboven in het hoofdmenu op "Trainingen"  en daarna op "- trainingsplek reserveren".